Pārtraukta VZD klientu apkalpošana

Ņemot vērā valdības pieņemtos stingros drošības pasākumus, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību, un rūpējoties par klientu un darbinieku veselību un drošību, Valsts zemes dienests (VZD) no šī gada 21. oktobra līdz 14. novembrim visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Tas nozīmē arī, ka no 21.oktobra vairs nav spēkā līdz šim veiktie pieraksti klientu apkalpošanas centra apmeklējumiem klātienē. Tos klientus, kuri bija pierakstīti uz klātienes apmeklējumu, par pieraksta atcelšanu informēsim individuāli.

Pakalpojumu pieejamība attālināti

Aicinām klientus izmantot VZD sniegtos pakalpojumus attālināti, tos pasūtot elektroniski:

Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Ja pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti ir pieejami Būvniecības informācijas sistēmā, iesniegumam dokumenti nav jāpievieno, bet iesnieguma saturā jānorāda būvniecības lietas numurs.

Ja nevarat izmantot iepriekšminētos iesnieguma iesniegšanas veidus (piemēram, Jums nav pieejams internets), tad valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu laikā pašrocīgi parakstītu iesniegumu varat sūtīt pa pastu uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra adresi, iesniegumam pievienojot pasūtījuma izpildei nepieciešamos dokumentus (dokumentu oriģinālus vai Jūsu paša apliecinātas kopijas) vai iesnieguma tekstā norādiet būvniecības lietas numuru, ja dokumenti pieejami Būvniecības informācijas sistēmā).

Gadījumā, ja pakalpojuma pasūtīšanas laikā rodas tehniski jautājumi par pakalpojuma pasūtīšanu elektroniski, par pakalpojuma izpildei iesniedzamajiem dokumentiem vai nepieciešama cita veida konsultācija, aicinām sazināties ar VZD klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni 67038800 vai e-pastu vai nosūtot jautājumu uz elektroniskā pasta adresi info@vzd.gov.lv.

Pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus izsniegsim elektroniski portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts", nosūtīsim uz oficiālo e-adresi vai  elektronisko pastu, vai pēc atsevišķa pieprasījuma –  nosūtīsim pa pastu (pasta izdevumus apmaksā klients).

Būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu pieejamība

Ņemot vērā, ka būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojums sevī ietver objekta apsekošanu klātienē, no šī gada 21. oktobra līdz 14. novembrim apturam visu dzīvojamo māju (privātmāju) un telpu grupu (dzīvokļu) kadastrālo uzmērīšanu.

Apdzīvotu dzīvojamo māju, t.sk. tajās esošo telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu no 21. oktobra līdz 14. novembrim veiksim tikai izņēmuma gadījumos, ja klients rakstiski pamato nepieciešamību veikt būves kadastrālo uzmērīšanu ārkārtējās situācijas laikā (piemēram, lai laicīgi pabeigtu pārbūves procesu un ēku/telpu grupu nodotu ekspluatācijā atbilstoši Eiropas projektos noteiktajos termiņos, vai iegūtu bankas aizdevumu projektu realizācijai).

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, šo pakalpojumu līdz 14. novembrim veiksim tikai inženierbūvēm, nedzīvojamām ēkām, dzīvojamo māju jaunbūvēm, t.sk. tajās esošajām telpu grupām, vai atsevišķām telpu grupām nedzīvojamās ēkās.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem drošības pasākumiem. Savukārt aktuālo informāciju par VZD pakalpojumu pieejamību sniegsim VZD tīmekļvietnē  un sociālajās platformās.

Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par izpratni!