Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 70.pantam, Dienests uzkrāj un analizē nekustamā īpašuma tirgus cenas. Informāciju par nekustamo īpašumu pirkumu darījumiem regulāri saņem no zemesgrāmatām un uzkrāj Kadastra informācijas sistēmas uzturētajā nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē.

Uz 2024. gada 1. martu reģistrēti aptuveni 1 125 000 darījumu.

Dienests publicē nekustamo īpašumu vidējās darījumu cenas pa pusgadiem un pa nekustamo īpašumu segmentiem - dzīvokļi, savrupmājas un lauksaimniecības zeme.

Vidējo darījumu cenu aprēķinā nav izmantoti darījumi ar papildu saistībām (uzturlīgumi), darījumi starp radiniekiem vai saistītiem uzņēmumiem, piespiedu darījumi u.tml.

Dzīvokļiem un savrupmājām vidējās darījumu cenas parādītas pa teritoriju grupām - Rīga, Jūrmala, pārējās valstspilsētas, Rīgas ietekmes teritorijas, pilsētas ar augstāku vērtību līmeni un pilsētas ar zemāku vērtību līmeni kopā ar lauku teritorijām. Lauksaimniecības zemei izmantots dalījums reģionos un pēc zemes kvalitatīvā novērtējuma.

Dati pieejami no 2011. gada un to turpmākais publicēšanas datums ir katra gada marts un oktobris.