Vidējās darījumu cenas Atvērto datu portālā

Notikušo darījumu cenas nekustamo īpašumu nozarē ir viens no rādītājiem, kas raksturo ekonomikas tendences valstī. Viens no Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) uzdevumiem ir nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē uzkrāt un analizēt datus par darījumiem ar dzīvokļiem un lauksaimniecības zemi. Apkopotā veidā šo informāciju VZD publicē  savā tīmekļa vietnē kopš 2019. gada, nodrošinot ieskatu tirgus tendencēs kopš 2011.  gada. Lai šie dati ikvienam interesentam būtu vēl pieejamāki un ērtāk tālāk izmantojami, no šī gada aprīļa VZD uzsācis tos publicēt Latvijas Atvērto datu portālā.

VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka norāda, ka ir svarīgi, lai aktuālie dati par nekustamajiem īpašumiem būtu iespējami ērtāk pieejami jebkuram Latvijas iedzīvotājam:

Mūsdienu dinamiskajā laikā faktiski nepārtraukti notiek dažāda veida darījumi ar nekustamo īpašumu. Nozīmīgu daļu no šiem darījumiem veido darījumi ar dzīvokļiem kā arī lauksaimniecības zemi, tāpēc ir nozīmīgi, lai iedzīvotāji un uzņēmēji nepieciešamības gadījumā varētu ērti un operatīvi saņemt sev vajadzīgo informāciju

Kadastra informācijas sistēmas uzturētajā nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē VZD uzkrājis datus par aptuveni 955 000 nekustamo īpašumu pirkumu darījumiem, t.sk. par dzīvokļiem un lauksaimniecības zemēm no zemesgrāmatas (rajona (pilsētas) tiesām). Dati ir noderīgi, lai sekotu līdzi un izprastu notiekošos ekonomiskos procesus valstī,   kā jomas speciālistiem - nekustamo īpašumu attīstītājiem un vērtētājiem, tā arī citiem interesentiem, piemēram, žurnālistiem, studentiem un arī iedzīvotājiem, kas vienkārši interesējas par nozares attīstības tendencēm. Uzsākot tos publicēt Latvijas Atvērto datu portālā, VZD tos padara vēl pieejamākus – turpmāk tie būs brīvi pieejami bezmaksas un bez atkārtotas izmantošanas ierobežojumiem. Proti, datus pēc nepieciešamības varēs rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām.

Vidējās dzīvokļu darījumu cenas ir aprēķinātas un publicētas teritoriju grupās – Rīga, Jūrmala, pārējās republikas pilsētas, Pierīga, reģiona pilsētas un mazpilsētas. Savukārt lauksaimniecības zemei – nodalot dažādos  plānošanas reģionus, pēc vērtību līmeņa līdzvērtīgās  teritorijas un pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvā novērtējuma grupām. Plašāka informācija par vidējo darījumu cenu aprēķināšanā izmantoto metodiku  pieejama VZD tīmekļvietnē.

Nekustamā īpašuma tirgus funkcionē ciešā kopsakarībā ar notiekošajiem ekonomiskajiem procesiem valstī un pasaulē kopumā. Ņemot vērā, ka Latvijā COVID - 19 pandēmija ilgst jau vairāk nekā gadu, rodas loģisks jautājums – kā tā ir ietekmējusi nekustamā īpašuma tirgu un kādi varētu būt iespējamie nozares attīstības virzieni? VZD kopā ar nozares ekspertiem š.g. 19. maijā par šiem jautājumiem diskutēs tiešsaistes paneļdiskusijā “Kā COVID-19 pandēmija ietekmējusi nekustamā īpašuma tirgu?”  Aicinām ikvienu interesentu sekot līdzi informācijai par pasākumu VZD mājaslapā un Facebook lapā.

 

Sandra Notruma

Sandra Notruma

Sabiedrisko attiecību vadītāja
Sandra.Notruma [at] vzd.gov.lv