Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros var saņemt aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā par saviem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā (turpmāk – objekti)

Pakalpojuma ietvaros var saņemt arī informāciju par to, ka persona Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs (t.i., tai nepieder nekustamais īpašums vai būve, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā).

Pakalpojums pieejams bez maksas.

Maksājumi

PozīcijaCena
pasta sūtījuma noformēšana1.45 EUR
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana1.85 EUR

Pakalpojumu var pieprasīt:

 • tiešsaistē kā e-pakalpojumu „Mani dati Kadastrā”:
  • - portālā Kadastrs.lv;
  • - portālā Latvija.lv.  
 • elektroniskā veidā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi.
 • izmantojot portāla Latvija.lv e - pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu.
 • pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura klientu a[kalpošanas centra adresi (pasūtījuma izpildi VZD uzsāk tikai pēc personas identitātes pārbaudes klientu apkalpošanas centrā).

Pakalpojuma rezultātā sagatavotos dokumentus izsniegsim:

 1. portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”
 2. nosūtot uz e-pastu vai e-adresē;
 3. klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā;
 4. nosūtot pa pastu (pasta izdevumus apmaksā informācijas pieprasītājs).

Lai izmantotu portāla Kadastrs.lv pakalpojumus, kas pieejami identificētai personai, jāveic elektroniskā identifikācija, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portāla

Kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

 • ar VZD ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
 • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”.

Detalizētāka informācija par portāla Kadastrs.lv sadaļu “Mans konts” pieejama:

Identitātes pārbaudi klātienē veic, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (ID karti).

Elektroniskam dokumentam, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, personas identitātes pārbaudi neveic, jo drošs elektronisks paraksts apliecina fizisko personu, kas to izmantojusi dokumenta aprakstīšanai.

Pakalpojumu var saņemt:

 • E-pakalpojumu – nekustamā īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs;
 • uz pieprasījuma pamata – nekustamā īpašuma īpašnieks, vai, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs vai, ja tāda nav lietotājs, kā arī šo personu pilnvarots pārstāvis.
 • informāciju, ka uz personas vārda Kadastra informācijas sistēma nav reģistrēti īpašumi – jebkura persona.