Pārskati tiek aktualizēti reizi mēnesī, ievērojot aktuālo datu bāzē uzkrāto tirgus informāciju, kas tiek papildināta katru dienu. Katrs pārskats tiek piedāvāts par trīs dažādiem laika periodiem - par gadu, pusgadu un ceturksni:

  •  izvēle par „gadu” -  pārskats tiek attēlots par diviem pilniem iepriekšējiem gadiem;
  •  izvēle par „pusgadu”- par diviem pilniem iepriekšējiem pusgadiem;
  •  izvēle par „ceturksni”- par diviem pilniem iepriekšējiem ceturkšņiem.

Gadi mainās 1. februārī, pusgadi mainās 1. februārī un 1. augustā, bet ceturkšņi - 1. februārī, 1. maijā, 1. augustā un 1. novembrī.

Dati sagatavoti automātiski, neveicot manuālu darījumu analīzi.

 

Šeit Jūs variet iepazīties ar pārskatu par Latvijas nekustamā īpašuma tirgus statistiskajiem rādītājiem.