Speciāli sakārtotas datnes saturu nosaka Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 264.3. apakšpunkts. Savukārt šo noteikumu 15. pielikumā ir apzīmējumi, kas attiecas ne tikai uz speciāli sakārtotu robežu datni, bet arī uz citiem kadastrālās uzmērīšanas grafiskajiem dokumentiem.

Aicinām iepazīties ar apkopotu informāciju par speciāli sakārtotas robežu datnes saturu:

Speciāli sakārtotajā datnē apgrūtinājumi attēlojami, veidojot noslēgtu poligonu (15. pielikuma 15.1. apakšpunkts). Savstarpēji tikai savienojot apgrūtinājumu līnijas ar zemes vienības robežām, nav iespējams konstatēt apgrūtinājuma aizņemto teritoriju, līdz ar to apgrūtinājuma aizņemtā teritorija speciāli sakārtotajā datnē vienmēr jāattēlo kā vienots, noslēgts poligons/daudzstūris.

Kā poligons apgrūtinājuma teritorija attēlojama arī apgrūtinājumu plānā. Savukārt apgrūtinājuma līnija (15. pielikuma 15.2. apakšpunkts) izmantojama tikai apgrūtinājumu plānos, ja apgrūtinājuma aizņemto teritoriju nav iespējams pārskatāmi attēlot kā poligonu.

Apgrūtinājumi

 

Atšķirībā no apgrūtinājumu attēlošanas, speciāli sakārtotajā robežu datnē, attēlojot zemes lietošanas veidus, to kontūru veidojošajām līnijām nav jāveido poligons, bet gan šīs līnijas savstarpēji jāsavieno, neveidojot pārrāvumus un pārklājumus ("jāsasnapo").

Situācijas attēlošana robežu datnē