Speciāli sakārtotas datnes saturu nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 264.3. apakšpunkts. Savukārt šo noteikumu 15. pielikumā ir apzīmējumi, kas attiecas ne tikai uz speciāli sakārtotu robežu datni, bet arī uz citiem kadastrālās uzmērīšanas grafiskajiem dokumentiem.

Aicinām iepazīties ar apkopotu informāciju par speciāli sakārtotas robežu datnes saturu:

Izvērtējot zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas, konstatēts, ka līdzšinējā prakse apgrūtinājumu attēlošanai speciāli sakārtotās datnēs ir atšķirīga, tāpēc nepieciešama prakses vienādošana. Ņemot vērā minēto un nākotnē ieviešamo ĢIS, speciāli sakārtotajā datnē apgrūtinājumi attēlojami, veidojot noslēgtu poligonu (15. pielikuma 15.1. apakšpunkts). Savstarpēji tikai savienojot apgrūtinājumu līnijas ar zemes vienības robežām, nav iespējams konstatēt apgrūtinājuma aizņemto teritoriju, līdz ar to apgrūtinājuma aizņemtā teritorija speciāli sakārtotajā datnē vienmēr jāattēlo kā vienots, noslēgts poligons/daudzstūris.

Kā poligons apgrūtinājuma teritorija attēlojama arī apgrūtinājumu plānā (gan papīra, gan digitālā formātā). Savukārt apgrūtinājuma līnija (15. pielikuma 15.2. apakšpunkts) izmantojama tikai apgrūtinājumu plānos (papīra formā), ja apgrūtinājuma aizņemto teritoriju nav iespējams pārskatāmi attēlot kā poligonu.

Apgrūtinājumi

 

Atšķirībā no apgrūtinājumu attēlošanas, speciāli sakārtotajā robežu datnē, attēlojot zemes lietošanas veidus, to kontūru veidojošajām līnijām nav jāveido poligons, bet gan šīs līnijas savstarpēji jāsavieno, neveidojot pārrāvumus un pārklājumus ("jāsasnapo").

Situācijas attēlošana robežu datnē