Vērtēšanas process

Vērtēšanas pamatprincipi, kadastrālo vērtību bāze, vērtību ietekmējošie faktori, masveida vērtēšanas rezultātu noteikšana
Skatīt vairāk

Aprēķinu piemēri

Kadastrālo vērtību ietekmējošie rādītāji un kadastrālās vērtības aprēķinu piemēri
Skatīt vairāk

Tirgus dati

Nekustamā īpašuma tirgus statistika, cenu indekss valstī, kadastrālo vērtibu pārskati, vidējās darījumu cenas
Skatīt vairāk

Speciālās kadastrālās vērtības

Vēsturiskā, prognozētā, iespējamā, speciālā kadastrālā vērtība u.c.
Skatīt vairāk

Nolietojums – ēkas fiziskā stāvokļa raksturojums, kuru nosaka apsekojot ēku apvidū un vizuāli konstatējot galveno konstruktīvo elementu (pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumta konstrukciju un jumta seguma) nolietošanās pazīmes procentos.