• 13.01. 2004., VZD  rīkojums Nr.29. Spēkā no 13.01.2004;
  • Par izmaiņām „Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcijā”, 12.05.2003. VZD rīkojums Nr. 215. Spēkā no 01.06.2003;
  • Par izmaiņām LR VZD 2003. gada 12. maija rīkojumā Nr. 215 „Par izmaiņām „Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcijā””, 13.06.2003.,  VZD rīkojums Nr. 272;
  • Par izmaiņām „Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcijā”, VZD 16.07.2003 rīkojums Nr. 310. Spēkā no 15.09.2003;