VZD informāciju par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu atvēršanu klientiem izsūtīs 2022. gada 1. ceturksnī, jo šo informācijas sistēmu datus VZD plāno publicēt bez maksas 2022. gada 2. ceturksnī.

VZD publicēs aktuālos Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datus Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā, izmantojot WMS tīmekļa pakalpi.

 

Kur vērsties jautājumu gadījumā?

Korporatīvo klientu centrs

klienti [at] vzd.gov.lv