VZD informāciju par Augstas detaizācijas topogrāfiskās informācijas datu atvēršanu publicēs oficiālajā tīmekļvietnē 2022. gada 1. ceturksnī, jo šo informācijas sistēmu datus VZD plāno publicēt bez maksas 2022. gada 2. ceturksnī.

VZD publicēs aktuālos Augstas detaizācijas topogrāfiskās informācijas datus Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.