Sagatavoto ZKU e-lietu iesniedz VZD datu izplatīšanas portālā Kadastrs.lv pirms papīra formas dokumentu iesniegšanas VZD.

Papīra formas dokumentus kopā ar ierosinātāja iesniegumu, ja tas nav sagatavots kā elektronisks dokuments, un Pavadzīmi var iesniegt klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā neatkarīgi no uzmērāmā objekta atrašanās vietas Latvijas teritorijā: