Dienests izveidojis un sociālajā tīklā YouTube publicējis detalizētus video skaidrojumus par to, kas jādara, lai aplūkotu nekustamā īpašuma (t.i. zems vienības, būves vai telpu grupas) prognozētās kadastrālās vērtības, kā arī – kur un kā aplūkot prognozēto vērtību zonējumus.

Video rullīšos soli pa solim nekustamo īpašumu īpašnieki, kuri vēlas uzzināt prognozēto kadastrālo vērtību, tiek iepazīstināti ar secīgām darbībām, kas jāveic datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv, lai uzzinātu nepieciešamo informāciju.

Kā noskaidrot prognozētās kadastrālās vērtības?
Kā aplūkot prognozēto vērtību zonējumus?

Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks portālā www.kadastrs.lv jau tagad var noskaidrot nekustamo īpašumu (t.i. zems vienības, būves vai telpu grupas) prognozētās vērtības un salīdzināt tās ar šogad aprēķināto vērtību.

Prognozētās vērtības ir pieejamas autorizētiem lietotājiem vai ikvienam, veicot vienreizēju samaksu – 2.85 EUR par katru īpašumu. Šī samaksa ietver iespēju saņemt datus par izvēlētā īpašuma aktuālo un nākošā gada prognozēto kadastrālo vērtību atsevišķi zemei un īpašumā reģistrētajām būvēm, kā arī virkni citu datu par īpašumu, piemēram, par tā zemes un būvju, tai skaitā atsevišķu telpu, platību, lietošanas mērķiem, apgrūtinājumiem, labiekārtojumiem u.c.

Prognozēto kadastrālo vērtību izmanto, lai:

  • noskaidrotu iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa apmēru no nākamā gada 1.janvāra;
  • plānotu ar nekustamo īpašumu nākamajā gadā veicamās darbības (piemēram, iegāde, pārdošana u.c.);
  • noskaidrotu iespējamo valsts nodevas apmēra lielumu, ja plānots iegādāties nekustamo īpašumu.

Prognozēto kadastrālo vērtību aprēķina Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem objektiem: zemes vienībai, zemes vienības daļai, ēkai, telpu grupai, inženierbūvei.

Papildus informācija par prognozēto kadastrālo vērtību.