Balvi

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Kontaktinformācija
Adrese:   Partizānu iela 14, Balvi, LV-4501
Tālrunis:  67038800
E-pasts:   kac.balvi@vzd.gov.lv
Vides pieejamība
 disabled-red-mazs.png
Darba laiki
Pirmdiena Trešdiena
9:00–13:00
13:30–18:00
9:00–13:00
13:30–17:00

Saistītie resursi