Balvi

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klientu apkalpošanas centra adrese  Partizānu iela 14, Balvi, LV-4501
Tālrunis informācijas saņemšanai  67038800
    
Klientu apkalpošanas centra darba laiki
Pirmdiena Trešdiena  
9:00–13:00
13:30–18:00
9:00–13:00
13:30–17:00
 
Dienesta rīcībā esošie arhīva materiāli par Alūksnes novadā, Apes novadā, Baltinavas novadā, Balvu novadā, Gulbenes novadā, Rugāju novadā un Viļakas novadā esošajiem nekustamajiem īpašumiem atrodas Gulbenes klientu apkalpošanas centrā 
Vides pieejamība
Piekļuve Balvu klientu apkalpošanas centram ir apgrūtināta cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Kā nokļūt?
Privātpersonu pieņemšanas laiki
Gulbenes biroja vadītāja  Reģionālās nodaļas vadītāja

Saistītie resursi