Ludza

Klientu apkalpošanas centra adrese  Raiņa iela 16A, Ludza, LV-5701
Tālrunis informācijas saņemšanai  67038800
Klientu apkalpošanas centra e-pasta adrese  kac.ludza@vzd.gov.lv
 
Piekļuve klientu apkalpošanas centram ir apgrūtināta cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Pirmdiena
9:00-13:00
14:00-17:00

Dienesta rīcībā esošie arhīva materiāli par Ciblas novadā, Kārsavas novadā, Ludzas novadā, Rēzeknes pilsētā un novadā, Viļānu novadā un Zilupes novadā esošajiem nekustamajiem īpašumiem atrodas Rēzeknes klientu apkalpošanas centrā 
Rēzeknes biroja vadītāja privātpersonu pieņemšanas laiki
Latgales reģionālās nodaļas vadītāja privātpersonu pieņemšanas laiki

Saistītie resursi