Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Informatīvā tālruņa un e-pasta darba laiki

  • Pirmdiena 8:30-18:00
  • Otrdiena 8:30-17:00
  • Trešdiena 8:30-17:00
  • Ceturtdiena 8:30-17:00
  • Piektdiena 8:30-16:00
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts

Web Map Service (WMS) ir tīkla karšu serviss ģeotelpisko datu apmaiņai tīmeklī no vienas vai vairākām ģeotelpisko datu bāzēm. WMS pieprasījums nosaka, kuru ģeotelpisko slāni vai interešu zonu ir jāapstrādā un atbildē sniedz kartes attēlu rastra formātā, ko var attēlot pārlūkprogrammā.

Telpisko datu WMS serviss ir izstrādāts, lai ikviens interesents var pārlūkot datus par apgrūtinātajām teritorijām un aizsargjoslu izraisošiem objektiem (punkti, līnijas, daudzstūri).

Telpisko datu WMS servisā tās lietotājam tiek izplatīti tikai tie dati, kuriem datu sniedzējs nav noteicis ierobežotas pieejamības informācijas statusu, izņemot gadījumus, kur saskaņā ar Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likumu, neatkarīgi no ATIS datu sniedzēja norādītās informācijas par ierobežotas pieejamības statusa piešķiršanu, ir jānodrošina publiska pieejamība datiem par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem (atrašanās vieta kartē, infrastruktūras veids atbilstoši ATIS objektu klasifikatoram un datu sniedzējs) par tīkla operatora fiziskās infrastruktūras aizsargjoslām un fizisko infrastruktūru.
Dati par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem ir pieejama šādos mērogos:
• Slānim par objektiem: no 1:200 līdz 1:10 000;
• Slānim par apgrūtinātajām teritorijām: no 1:200 līdz 1:75 000.

Maksa par WMS servisa izmantošanu diennaktī (laika periods no plkst. 00.00 līdz 24.00) tiks aprēķināta par tām diennaktīm, kuru laikā būsiet vismaz vienreiz pieslēgušies WMS servisam, neatkarīgi no izmantošanas ilguma un pieslēgumu reizēm. Mēneša maksa tiks aprēķināta neatkarīgi no tā, vai kalendārajā mēnesī esat veikuši vienu, vairākus vai neesat veikuši nevienu pieslēgumu WMS servisam.

Iespējamie datu izmantošanas noteikumu veidi:
1. gala lietotājam noteikumi atļauj izmantot datus tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām tos izmantot pakalpojumu sniegšanai vai nodot izmantošanai trešajai personai;
2. pakalpojumu sniedzējam noteikumi atļauj datus izmantot savām vajadzībām un iekļaut tos sniegtajos pakalpojumos, bet bez tiesībām datu kopu nodot izmantošanai trešajai personai.

Pasūtot Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu WMS servisu, lūgums izmantot interneta pārlūkprogrammas Mozilla Firefox un Google Chrome.

Ievērībai:
Lai varētu izmantot tīmekļa pakalpes saiti trešo pušu programmatūrā, lietotājam nepieciešams aizpildīt Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas (PFAS) lietotāja pieteikuma veidlapu. Pēc pieteikuma veidlapas aizpildīšanas Valsts reģionālās attīstības aģentūra izveido PFAS lietotāju, lai var autentificēties sistēmā. Informāciju par veidlapu var saņemt atbalsts@vraa.gov.lv vai zvanot +371 67502757.

Maksājumi

PozīcijaCena
apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS)5.70 EUR
apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS)42.05 EUR

Saņemt pakalpojumu