Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojuma ietvaros var saņemt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datus par apgrūtinātajām teritorijām un aizsargjoslu izraisošiem objektiem (punkti, līnijas, daudzstūri), izmantojot Web Map Service (WMS) tīmekļa pakalpi, kas nodrošina kartes attēla rastra formātā saņemšanu.

Pakalpojuma ietvaros netiek izsniegti dati, kam nacionālās drošības un valsts aizsardzības interesēs ir noteikti pieejamības ierobežojumi.

Pakalpojums pieejams bez maksas.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (VZD) tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšanas pakalpojumi” -> “Tīmekļa pakalpes” -> “Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu WMS tīmekļa pakalpe ”.

Lai saņemtu pakalpojumu, jānoslēdz līgums

Tīmekļa pakalpe izmantojama līgumā noteiktajā kārtībā

Saņemt pakalpojumu