Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļa

Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
 • PirmdienaSlēgts
 • Otrdiena9:00 – 17:00 pakalpojumu izpildes materiālu saņemšana pēc iepriekšēja pieraksta
 • TrešdienaSlēgts
 • Ceturtdiena9:00 – 17:00 pakalpojumu izpildes materiālu saņemšana pēc iepriekšēja pieraksta
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • Citsklātienē pakalpojumu pieteikumus nepieņem kamēr ir epidemioloģiskās drošības pasākumi

Regulārai augstas detalizācijas topogrāfisko datu pārlūkošanai pakalpojuma saņēmējs noslēdz ar Valsts zemes dienestu (turpmāk – VZD) datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla kadastrs.lv (turpmāk – Portāls) abonēšanas līgumu.

Augstas detalizācijas topogrāfiskie dati ietver informāciju par dabā esošajiem situācijas elementiem, kas kartē attēloti ar topogrāfiskajiem apzīmējumiem, piemēram, elektrolīnijas, gāzesvadi, ūdensvadi u.c.

Pakalpojumu var saņemt identificēts lietotājs, noslēdzot Portāla abonēšanas līgumu vismaz uz 3 mēnešiem. Slēdzot līgumu, var izvēlēties nepieciešamo datu apjomu un iespēju lejupielādēt kadastra kartes vektordatus.

Līgums ļaus iegūt datus uzreiz un norēķināties ar pēcapmaksu, sekot līdzi Portālā veiktajām darbībām, veikt pasūtījumus un saņemt pakalpojumus elektroniskajā vidē.

Pārlūkojamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs. Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs.

Maksājumi

PozīcijaCena
kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam2.60 EUR
kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam30.00 EUR
portāla abonēšana mēnesī (pirmais lietotājs)55.30 EUR
portāla abonēšana mēnesī (katrs nākamais līguma lietotājs)9.25 EUR
citas Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas pārlūkošana18.50 EUR
 Pieejamais datu apjoms  Bez līguma Ar līgumu
Bezmaksas dati Maksas teksta dati* Maksas kartes*
 Kadastra nnumurs / apzīmējums

 √

 Nosaukums / adrese

 Vai īpašums reģistrēts zemesgrāmatā

 

 Vērtību zonējumi

 

     
 Bāzes vērtības

Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves telpu grupas raksturojošo datu - platības, lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, labiekārtojumu, prognozētās kadastrālās vērtības utml. pārlūkošana  

 

 Kadastra kartes - zemes vienību, robežu būves kontūru, apgrūtinājumu - pārlūkošana    

 Kadastra kartes - zemes vienību robežu, būves kontūru, apgrūtinājumu lejupielāde      

 Īpašnieka meklēšana pēc īpašnieka datiem      

 Augstas detalizācijas topogrāfiskie dati M1:500      

 Fona materiāli

**

 

 * Fiziskas personas vārds un uzvārds tiek publicēts tikai tajos gadījumos, ja nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un šāda informācija ir publiski pieejama zemesgramata.lv. Citi dati par fizisku personu publicēti netiek.
** bez maksas iespējams aplūkot zemes vienības vai būves aptuveno atrašanos vietu kartē.
*** dati, kas sagatavoti ADTI specifikācijai, var attēloties melnā krāsā

 

Pakalpojumu var saņemt ikviens interesents, noslēdzot portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgumu. Minimālais abonēšanas termiņš – 3 mēneši.

Sadarbības līguma noslēgšana: 

Lai noslēgtu līgumu par portāla Kadastrs.lv abonēšanu, ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jānosūta tā uz e-pastu: klienti@vzd.gov.lv.

VZD sagatavo un paraksta līgumu 7 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Jūs saņemsiet līgumu, atbilstoši pieteikumā norādītajam līguma saņemšanas veidam. Līgums stājas spēkā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts VZD īgumu reģistrā, par ko VZD Jūs nekavējoties elektroniski informēs. Ja abus VZD parakstītos līguma eksemplārus Jums nosūta pa pastu, pēc līguma abu eksemplāru parakstīšanas, VZD eksemplāru nosūtiet Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļai – Puškina ielā 14, Rīgā, LV – 1050.

Pēc līguma stāšanas spēkā VZD nodrošinās Jums piekļuvi portālā un informēs Jūs par to, nosūtot informāciju uz līgumā norādīto elektronisko pasta adresi. Portāla lietotāji varēs reģistrēties portālā, izmantojot Latvija.lv autentifikācijas līdzekļus.

Datu publicēšanas portālā pieejamie dati tiek aktualizēti:

 • Kadastra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
 • Adrešu reģistra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
 • Vērtību zonējumi –  reizi četros gados;
 • Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes, kā fons VZD telpiskajiem datiem (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000, Satelītkarte M1:50000) – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.

Saņemt pakalpojumu