Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros var saņemt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes datus – topogrāfisko informāciju, izmantojot Web Map Service (WMS) tīmekļa pakalpi, kas nodrošina kartes attēla rastra formātā saņemšanu.

Pakalpojuma ietvaros netiek izsniegti dati, kam nacionālās drošības un valsts aizsardzības interesēs ir noteikti pieejamības ierobežojumi.

Pakalpojums pieejams bez maksas.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (VZD) tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšanas pakalpojumi” -> “Tīmekļa pakalpes” -> “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas WMS tīmekļa pakalpe”.

Nosaukums Cena, EUR Mērvienība
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas par Latvijas Republikas teritoriju WMS serviss 23.00 pieslēgumi diennaktī
170.75 viens mēnesis

Lai saņemtu pakalpojumu, jānoslēdz līgums

Tīmekļa pakalpe izmantojama līgumā noteiktajā kārtībā.