Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

E-pakalpojuma “Datu atlašu veidošana” ietvaros pēc noteiktiem parametriem var atlasīt Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos kadastra objektus (zemes vienības, zemes vienību daļas, būves vai telpu grupas) un par atlasītajiem kadastra objektiem var:
- kartē pārlūkot telpiskos datus identificētai personai pieejamā apjomā (izņemot telpu grupas);
- iepazīties ar vispārpieejamiem Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem.

E-pakalpojums pieejams bez maksas.

Lai izmantotu portāla Kadastrs.lv pakalpojumus, kas pieejami identificētai personai, jāveic elektroniskā identifikācija, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portāla

Kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

  • ar VZD ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
  • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”.

Detalizētāka informācija par portāla Kadastrs.lv sadaļu “Mans konts” pieejama:

E-pakalpojuma “Datu atlašu veidošana” ietvaros Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos kadastra objektus (zemes vienības, zemes vienību daļas, būves vai telpu grupas) var atlasīt pēc šādiem parametriem:

  • zemes vienības - pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, valdošā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma ballēs, lietošanas mērķa, pazīmes par to, vai zemes vienība ir/nav apbūvēta;
  • zemes vienības daļas – pēc kadastra apzīmējuma;
  • būves - pēc kadastra apzīmējuma, platības, galvenā lietošanas veida, būves tipa, ekspluatācijas uzsākšanas gada, virszemes stāvu skaita, pazemes stāvu skaitu, būves fiziskā stāvokļa, telpu grupu skaita būvē;
  • telpu grupas - pēc kadastra apzīmējuma, kopējās platības, lietošanas veida, zemākā piesaistes stāva, telpu skaita telpu grupā.

Zemes vienības, būves vai zemes vienības daļas var atlasīt, ne tikai norādot vienu vai vairākus atlases parametrus, bet arī kartē iezīmējot interesējošo apgabalu vai konkrētu administratīvo vienību (novadu, pagastu, pilsētu vai ciemu). Neatzīmējot apgabalu vai administratīvo vienību kartē, datu atlase tiks veikta starp visiem kadastra objektiem Latvijas teritorijā.   

Vienā meklēšanas reizē sistēma var atlasīt ne vairāk kā 500 objektus. Tāpēc aicinām kartē iezīmēt mazāku apgabalu vai precizēt meklēšanas parametrus.

 

Detalizētāka informācija par portālā Kadastrs.lv pieejamajiem datiem un datu aktualitāti pieejama portālā Kadastrs.lv

Saņemt pakalpojumu