Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

E-pakalpojuma ietvaros portālā Kadastrs.lv iespējams pārlūkot Valsts zemes dienesta (VZD) pārziņā esošo informācijas sistēmu – Kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra un Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes – telpiskos datus, kā arī citu ģeotelpisko informāciju:
1. neidentificēta persona bez maksas var pārlūkot vispārīgu ģeotelpisko informāciju;
2. identificēta persona bez maksas var pārlūkot detalizētu ģeotelpisko informāciju.

Lai izmantotu portāla Kadastrs.lv pakalpojumus, kas pieejami identificētai personai, jāveic elektroniskā identifikācija, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portāla Kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

  • ar VZD ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums
  • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”.

Detalizētāka informācija par portāla Kadastrs.lv sadaļu “Mans konts” pieejama šeit.

Pieteikties portālam Kadastrs.lv var:

Informācija par portālā Kadastrs.lv :

  • neidentificētai personai bez maksas pieejamajiem datiem;
  • identificētai personai bez maksas pieejamajiem datiem;
  • pieejamo datu aktualitāti.

pieejama šeit.

E-pakalpojumu var saņemt:

  • neidentificētai personai pieejamā apjomā portāla Kadastrs.lv – sadaļā „Kartes” -> “Karšu  pārlūks”;
    • sadaļā “Kadastra informācijas sistēma” vai “Valsts adrešu reģistrs” izvēloties „skatīt telpiskos datus”, ja pārlūko teksta datus par konkrētu objektu.
  • identificētai personai pieejamā apjomā – portāla Kadastrs.lv sadaļā “Kartes” -> “Karšu pārlūks” izvēloties iespēju „Skatīt vairāk kartes”.

Pakalpojumu var saņemt portālā Kadastrs.lv

Saņemt pakalpojumu