Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Portāla Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Vēsturiskā kadastrālā vērtība” ietvaros tiešsaistē bez maksas var pārlūkot nekustamā īpašuma vēsturisko kadastrālo vērtību sākot no 2010.gada 1.janvāra.

E-pakalpojuma ietvaros vēsturisko kadastrālo vērtību var pārlūkot tikai par nekustamo īpašumu. Izsniegtā informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko kadastrālo vērtību nav spēkā esoša, ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos manuāli ir pārrēķināta nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības, būves vai telpu grupas vēsturiskā kadastrālā vērtība. Manuāli pārrēķinātā vēsturiskā kadastrālā vērtība netiek reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā.

Ja informācija par nekustamā īpašuma vai kadastra objekta (zemes vienības, telpu grupas, būves, zemes vienības daļas) vēsturisko kadastrālo vērtību nepieciešama dokumenta veidā ar parakstu vai, ja nepieciešama informācija par vēsturisko kadastrālo vērtību līdz 2010.gada 1.janvārim vai vēsturisko kadastrālo vērtību, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tika pārrēķināta manuāli, tad Valsts zemes dienestā (VZD) jāiesniedz rakstveida pieprasījums.

Maksājumi

PozīcijaCena
pasta sūtījuma noformēšana1.45 EUR
kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana4.25 EUR
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana1.85 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas1.55 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā8.55 EUR

Lai izmantotu portāla Kadastrs.lv pakalpojumus, kas pieejami identificētai personai, jāveic elektroniskā identifikācija, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portāla Kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

  • ar VZD ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
  • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”.

Detalizētāka informācija par portāla Kadastrs.lv sadaļu “Mans konts” pieejama :

Manuāli pārrēķinātās vēsturiskās kadastrālās vērtības pieejamas Latvijas Atvērto datu portālā.


Informāciju pēc pieprasījuma par nekustamā īpašuma vai kadastra objekta (zemes vienības, telpu grupas, būves, zemes vienības daļas) vēsturisko kadastrālo vērtību kāda bija noteikta viena kalendārā gada ietvaros vai līdz 2 kalendārajiem gadiem, ja tā nepieciešama dokumenta veidā ar parakstu, vai nepieciešama informācija par vēsturisko kadastrālo vērtību līdz 2010. gada 1. janvārim sniedz šāda pakalpojuma ietvaros:

Informāciju pēc pieprasījuma par nekustamā īpašuma vai kadastra objekta (zemes vienības, telpu grupas, būves, zemes vienības daļas) vēsturisko kadastrālo vērtību par 3 un vairāk kalendārajiem gadiem vai par vairākiem nekustamajiem īpašumiem un / vai tā objektiem, ja tā nepieciešama dokumenta veidā ar parakstu, vai nepieciešama informācija par vēsturisko kadastrālo vērtību līdz 2010. gada 1. janvārim, ja vēsturiskā kadastrālā vērtība nepieciešama par 3 un vairāk kalendārajiem gadiem vai par vairākiem nekustamajiem īpašumiem un / vai tā objektiem, sniedz šāda pakalpojuma ietvaros: