Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

E-pakalpojuma ietvaros portālā Kadastrs.lv var lejupielādēt (eksportēt) Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus vektordatu formā par konkrētu zemes vienību vai kartē izvēlēto apgabalu (līdz 50 zemes vienībām).

Lai varētu lejupielādēt Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus par kadastra grupu, nepieciešams noslēgt līgumu.

Lai izmantotu portāla Kadastrs.lv pakalpojumus, kas pieejami identificētai personai, jāveic elektroniskā identifikācija, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portāla Kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

  • ar VZD ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
  • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”.

 

E-pakalpojumu var saņemt portāla Kadastrs.lv sadaļā “Elektroniskie pakalpojumi” -> “Apskatīt tematiskās kartes, atlasīt un lejupielādēt datus" -> “Ģeotelpisko datu lejupielāde”.

E-pakalpojuma ietvaros sagatavotie Kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati būs pieejami portāla Kadastrs.lv sadaļā „ Mans portāls” -> “Mans konts” izvēlētajā formātā pie attiecīga e-pakalpojuma ieraksta.
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Informācija par portālā Kadastrs.lv pieejamo datu aktualitāti publicēta šeit.

 

Izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs.

Saņemt pakalpojumu