Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

E-pakalpojuma ietvaros portālā Kadastrs.lv iespējams pārlūkot Kadastra informācijas sistēmas teksta datus:
1. neidentificēta persona bez maksas var pārlūkot vispārīgu informāciju par nekustamo īpašumu un citu kadastra objektu (zemes vienību, būvi, telpu grupu).
2. identificēta persona bez maksas var pārlūkot detalizētu informāciju par nekustamo īpašumu un kadastra objektu (zemes vienību, būvi, telpu grupu).
3. identificēta persona par maksu var pārlūkot informāciju par kadastra subjektu (nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju).

Lai pārlūkotu datus par kadastra subjektu (nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju), maksājot par to reizi mēnesī, nepieciešams noslēgt līgumu (skatīt saistīto pakalpojumu “Līguma noslēgšana Portāla Kadastrs.lv izmantošanai”).

Maksājumi

PozīcijaCena
Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu2.85 EUR

E-pakalpojumu var saņemt, veicot kadastra objekta meklēšanu portāla Kadastrs.lv sadaļā „Kadastra informācijas sistēma”

Lai izmantotu portāla Kadastrs.lv pakalpojumus, kas pieejami identificētai personai, jāveic elektroniskā identifikācija, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portāla Kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

  • ar VZD ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
  • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”.

Detalizētāka informācija par portāla Kadastrs.lv sadaļu “Mans konts” pieejama.

Pieteikties portāla Kadastrs.lv konta izveidei vai noslēgt abonēšanas līgumu:

Šeit  pieejama informācija par portālā Kadastrs.lv:

  • neidentificētai personai bez maksas pieejamajiem datiem;
  • identificētai personai bez maksas pieejamajiem datiem;
  • identificētai personai par maksu pieejamiem datiem par kadastra subjektu (nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju);
  • pieejamo datu aktualitāti.

Saņemt pakalpojumu