Price
Bezmaksas
Saņēmējs
Jebkura persona

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām tiek izstrādāti vērtību zonējumi četrām nekustamo īpašumu grupām:
- lauku nekustamo īpašumu grupai;
- dzīvojamās apbūves īpašumu grupai;
- rūpniecības apbūves grupai;
- komercdarbības un sabiedriskās apbūves grupai.

Vērtību zonējumi sadala valsts teritoriju zonās, kurās līdzīgu īpašumu vērtība nekustamā īpašuma tirgū ir nosacīta līdzīga.
Izstrādājot zonējumu, tiek ņemta vērā gan nekustamā īpašuma tirgus informācija, gan teritorijas plānojumi un apbūves noteikumu nosacījumi, gan infrastruktūras esamība un kvalitāte, gan teritorijas pievilcība un attīstība, kā arī citi galvenie vērtību ietekmējošie faktori.

Katrā zonā visiem īpašumu veidiem tiek noteikti bāzes rādītāji, kas raksturo īpašumu vērtību līmeni.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Ikviens Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portāla Ģeolatvija.lv lietotājs var iegūt datus par spēkā esošajiem vērtību zonējumiem, kas ir viens no piedāvātajiem ģeoproduktiem.

    Lai piekļūtu pakalpojumam ir nepieciešama attiecīga ģeotelpisko datu turētāja izsniegta licence, kuru var iegūt Ģeoportālā elektroniskā veidā.

  2. Pasūtījuma saņemšana
    Izmantojot Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālu Ģeolatvija.lv, pakalpojums ir pieejams nekavējoties, lejuplādējot datni, ja pakalpojuma saņēmējs ir piekritis licencē iekļautajiem noteikumiem.

Saņemt pakalpojumu