Price
Bezmaksas
Saņēmējs
Jebkura persona

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

E-pakalpojuma ietvaros ikviens interesents bez maksas var sekot savu pasūtījumu, kuri reģistrēti Valsts zemes dienestā (VZD), izpildes statusiem un pasūtījumu plānotajiem izpildes termiņiem, kā arī pasūtīt jaunus VZD datu izplatīšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv pieejamos e-pakalpojumus.

Procesa Apraksts

 1. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma ietvaros lietotājam ir iespēja:
  1. pārlūkot datus par VZD reģistrētajiem pasūtījumiem (piem., par pasūtījumiem, kuri ir pasūtīti VZD klientu apkalpošanas centrā klātienē). Par pasūtījumiem var redzēt šādu informāciju:
  - "Pasūtījuma numurs" - pasūtījumam piešķirtais unikālais identifikācijas numurs;
  - "Pasūtījuma daļas numurs" - pasūtījuma ietvaros reģistrēta pasūtījuma daļas numurs;
  - "Izveidošanas datums" - datums, kad ir reģistrēts pasūtījums;
  - "Pasūtījuma nosaukums" - pasūtījuma ietvaros veicamā pakalpojuma nosaukums;
  - "Objekts" - objekta, par kuru ir pieprasīts e-pakalpojums, identifikators (piem., zemes vienības kadastra apzīmējums);
  - "Plānotais izpildes termiņš" - datums, līdz kuram Dienests izpildīs pasūtījumu, ja ir veikta pasūtījuma apmaksa;
  - "Statuss" - informācija par pakalpojuma statusu, kas dod iespēju sekot pasūtījuma izpildes gaitai;
  2. noformēt jaunu VZD pakalpojumu, izvēloties interesējošo e-pakalpojumu no pakalpojumu saraksta, kas ir pieejams portālā kadastrs.lv.

  E-pakalpojums pieejams portālā latvija.lv.

Saņemt pakalpojumu