Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

E-pakalpojuma ietvaros ikviens interesents bez maksas var sekot savu pasūtījumu, kuri reģistrēti Valsts zemes dienestā (VZD), izpildes statusiem un pasūtījumu plānotajiem izpildes termiņiem, kā arī pasūtīt jaunus VZD datu izplatīšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv pieejamos e-pakalpojumus.

Saņemt pakalpojumu