VZD ir noslēdzis līgumus ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rēzeknes augstskolu, Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti. Sadarbība notiek ar mērķi sniegt prakses un zināšanu papildināšanas iespējas Latvijas jaunajiem speciālistiem.

Augstskolas un VZD sadarbojas zemes ierīcības, nekustamā īpašuma kadastra, augsnes kartēšanas un ģeoinformācijas jomās.

Studējošajiem sadarbības līgumi paredz prakses iespējas, nozares aktuālo tēmu piedāvājumu zinātnisko darbu izstrādei, kā arī nozares speciālistu iesaisti studiju procesā, tiem iesaistoties augstskolu rīkotajos semināros un konferencēs, tajos iepazīstinot ar VZD darbību un tā kompetencē esošajiem nozares jautājumiem un aktualitātēm.

Tāpat sadarbība starp augstskolām un VZD notiek zinātnisko projektu izstrādē. Turklāt noslēgtais līgums ar LU paredz sadarbību VZD darbinieku kvalifikācijas celšanas jautājumos un paredz attīstīt darbinieku tālākizglītības programmu izstrādi.

Saziņai par sadarbības jautājumiem: vzd@vzd.gov.lv