VZD sniedz pakalpojumus tikai tādiem meža inventarizācijas veicējiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējuši un veic saimniecisko darbību:

  • komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas reģistrēts Komercreģistrā un nodarbina vismaz vienu personu, kas veic meža inventarizāciju un kura ir iekļauta Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) meža inventarizācijas veicēju sarakstā;
  • pašnodarbinātai personai, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja un kura ir iekļauta VMD meža inventarizācijas veicēju sarakstā.
Sadarbība ar meža inventarizācijas veicējiem

 

Klientiem, kuriem ir Līgums par sadarbību ar VZD, piedāvājam šādus sadarbības nosacījumus:

  • pasūtījumu veikšana un datu saņemšana izmantojot portālu Kadastrs.lv;
  • dokumenta formā sagatavotos pakalpojuma materiālus (piemēram, zemes vienību robežu, apgrūtinājumu un situācijas plānu kopijas) klātienē izsniedz tajā VZD struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas zemes vienība vai, pēc Klienta pieprasījuma par papildus samaksu nosūta uz norādīto pasta adresi;
  • VZD sadarbojās ar tām personām, kuras Klients norādījis Sarakstā.
  • VZD piemēro pēcapmaksu, rēķinu izrakstot vienu reizi mēnesī par visiem iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Klienta pasūtījumiem.

Ja nepieciešamos datus un pakalpojuma pieprasījumu iespējams sagatavot portālā Kadastrs.lv, bet tos pieprasa ar elektroniskā pasta starpniecību vai iesniedz dokumenta veidā pa pastu vai klātienē, tad pasūtījumu VZD nereģistrēs, bet informēs par veidu, kādā dati jāsagatavo vai jāveic pakalpojuma pieprasījums (t.i. norādīs, ka pakalpojuma saņemšanai jāizmanto portāls Kadastrs.lv).

Klientiem, kas nav noslēguši Līgumu ar VZD, piedāvājam šādus sadarbības nosacījumus:

  • Klients pieprasa pakalpojumus VZD klientu apkalpošanas centrā klātienē vai elektroniski, iesniedzot informācijas pieprasījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
  • VZD normatīvajos aktos noteiktos Kadastra teksta un telpiskos datus klientam izsniedz klātienē vai ievietojot portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”, ja klientam tāds ir izveidots, vai klienta iesniegumā norādītajā veidā;
  • VZD piemēro priekšapmaksu.