Atrašanās vieta

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601

Šeit ir pieejami Latgales  reģionālās pārvaldes kompetencē esošie arhīva dokumenti par nekustamajiem īpašumiem Kārsavas, Ludzas, Rēzeknes, Viļānu un Zilupes pilsētās, Rēzeknes  novadā.