Mēnešalga:
610 līdz 720 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Graudu iela 27/29, Liepāja

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Kurzemes reģionālās nodaļas Liepājas biroja kadastra inženiera amatu (uz nenoteiktu laiku), kura galvenie pienākumi ir veikt datu reģistrāciju un aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un informācijas sagatavošanu.

Galvenās izvirzītās prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība dabaszinātnēs vai tiesību zinātnē;
 • izpratne par nekustamā īpašuma formēšanas procesiem un zemes reformu;
 • pārzināt ārējos normatīvajos aktos noteiktās normas, kas reglamentē kadastra datu aktualizāciju un reģistrāciju;
 • prasmes darbā ar MS Office programmu;
 • vēlama pieredze administratīvo aktu sagatavošanā;
 • vēlama pieredze darbā ar MicroStation, Autocad programmatūru vai citā līdzvērtīgā programmatūrā;
 • spēja patstāvīgi plānot savu darba procesu.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtās kategorijas no 610 līdz 720 euro;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • elastīgā darba laika iespējas pēc pārbaudes laika beigām;
 • darba vietu Liepājā, Graudu iela 27/29;
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.


Pretendentiem līdz 2020. gada 31. oktobrim iesniegt Personāla daļai, Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, LV-1050 vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv:

 1. motivētu pieteikuma vēstuli dalībai konkursā;
 2. dzīvesgaitas aprakstu (CV);
 3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Tālrunis uzziņām 67038687.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Valsts zemes dienests informē, ka:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;
 2. minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts zemes dienests (11. novembra krastmalā 31, Rīgā).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts zemes dienestā, aicinām apmeklēt Valsts zemes dienesta tīmekļvietni www.vzd.gov.lv.
 

Pretendentiem jāpiesakās līdz