ZKUL dokumenti

Koordinātu saraksts. ZIP grafiskā daļa. Abriss. Ģeodēziskā tīkla punkti.
Skatīt vairāk

Speciāli sakārtota robežu datne

Saturss. Apgrūtinājumi. Zemes lietošanas veidi.
Skatīt vairāk