ZKUL dokumenti

Koordinātu saraksts. ZIP grafiskā daļa. Abriss. Ģeodēziskā tīkla punkti.
Skatīt vairāk

Speciāli sakārtota robežu datne

Saturss. Apgrūtinājumi. Zemes lietošanas veidi.
Skatīt vairāk

Dokumentu noformēšana

Paraksti, autori un datumi. Pilnvarojums titullapā.
Skatīt vairāk