Zemes kadastrālās uzmērīšanas (turpmāk - ZKU) darbu veikšanā sertificēta persona (turpmāk – mērnieks) var veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības kā komersanta nodarbinātā persona, individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs. Komersants un mērnieks sadarbojas ar VZD, pamatojoties uz noslēgtu rakstveida vienošanos – Līgumu par sadarbību mērniecības darbu veikšanai.

1_Zemes kadastrālā uzmērīšana (shēma).png

Sadarbības modelis nodrošina nepieciešamo datu saņemšanu un ZKU lietas elektronisku iesniegšanu, izmantojot portālu Kadastrs.lv.