E-pakalpojumi VZD
Konsultācijas pa tālruni

Ja nepieciešama palīdzība un atbalsts Valsts zemes dienesta (VZD) e-pakalpojumu lietošanā, vēlamies atgādināt par iespēju konsultēties ar speciālistiem Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC).  Šie klientu apkalpošanas centri ir izvietoti 93 pašvaldībās un kopumā 123 klientu apkalpošanas vietās, lai iedzīvotājiem vienuviet nodrošinātu vairāku valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu un konsultācijas par tiem. Ārkārtējās situācijas laikā klientus VPVKAC konsultē attālināti, sazinoties ar speciālistiem telefoniski. Klientu pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot valstī noteiktās epidemiloģiskās prasības.

VPVKAC speciālisti sniedz  atbalstu šādu VZD e-pakalpojumu lietošanā:

 1. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa;
 2. Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments;
 3. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu;
 4. Mani dati kadastrā;
 5. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību;
 6. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu;
 7. Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva;
 8. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā;
 9. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām;
 10. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām;
 11. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem;
 12. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām;
 13. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana;
 14. Mobilā lietotne kadastrs.lv;
 15. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv;
 16. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei;
 17. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana

VPVKAC kontaktinformāciju skatīt šeit.

Tāpat aicinām izmantot iespēju iesniegumu par pakalpojumu nosūtīt uz VZD oficiālo e-adresi vai pa elektronisko pastu. Sūtot iesniegumu pa elektronisko pastu vai uz VZD oficiālo e-adresi, iesniegums ir  jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu.