Talsi

klientu apkalpošanas centra adrese  Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201
Tālrunis informācijas saņemšanai 
67038800
Talsu klientu apkalpošanas centra e-pasta adrese  kac.talsi@vzd.gov.lv
Ieeja ēkā, kurā atrodas Talsu kleintu apkalpošanas centrs
Klientu apkalpošanas centra darba laiki
Pirmdiena Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
9:00–13:00
13:30–18:00
9:00–13:00
13:30–17:00
8:00-12:00
Dienesta rīcībā esošie arhīva materiāli par Talsu novadā, Brocēnu novadā, Dundagas novadā, Kuldīgas novadā, Saldus novadā, Skrundas novadā, Alsungas novadā, Mērsraga novadā, Rojas novadā esošajiem nekustamajiem īpašumiem atrodas Kuldīgas klientu apkalpošanas centrā 
Vides pieejamība
Piekļuve Talsu klientu apkalpošanas centram ir apgrūtināta cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Kā nokļūt līdz klientu apkalpošanas centram?
Privātpersonu pieņemšanas laiki
Kuldīgas biroja vadītāja Reģionālās nodaļas vadītāja

Saistītie resursi